• No products in the cart.

ENTUUMA Y’AMANNYA assignment

ENTUUMA Y’AMANNYA assignment

Wandiika Amanya g’ebika bino. 1) Nyonyi 2) Mpindi 3) Mmamba 4) Mbogo 5) Ngeye 6) Ngabi 7) Nsenene 8) Nkobe …

10Maximum Marks

ENDED Time Remaining Hours Minutes
Yaaka Digital Network ©, a Ultimate Multimedia Consult product