• No products in the cart.

ENNYINGO (SYLLABLES) assignment

ENNYINGO (SYLLABLES) assignment

KUTULA EBIGAMBO BINO MU NNYINGO ZAABYO Entebe Omubbi Omulawo Omusibe Olupapula Eggaali Ennoni Embizzi Omugo Oluguudo Emunyeenye Ebire Ekiteeteeyi Omuti …

10Maximum Marks

ENDED Time Remaining Hours Minutes
Yaaka Digital Network ©, a Ultimate Multimedia Consult product